CÁC CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO

Nguyễn Thanh Tùng
Giám đốc Công nghệ

Anh Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ : “Thành công không phải là đích đến mà là trải nghiệm trên từng chặng đường đi

Xem chi tiết

Nguyễn Văn mạnh
Chuyên gia đào tạo web

Các em code phải hiểu từng dòng mình code có ý nghĩa gì.Đấy mới đúng là một người lập trình viên có tâm.

Xem chi tiết

Nguyễn Bá Hòa
Chuyên Gia Nghiên Cứu CN

Code xong cũng gần giống như cưới vợ, cưới xong không phải là xong mà chỉ là bắt đầu một giai đoạn mới

Xem chi tiết

Đặng Thái Dương
Chuyên Gia An Ninh Thông Tin

Hãy cứ đam mê – Hãy cứ theo theo đuổi. Thành công không thể trải qua khổ luyện mà cần ý chí, niềm tin và sự quyết tâm

Xem chi tiết