Nhiều cảm xúc sau buổi đánh giá khóa đào tạo “Xây dựng ứng dụng Web từ A-Z trong vòng 8 buổi”

Vậy là đã sau 2 tháng kể từ khi MISA khởi động khóa đào tạo “Xây dựng ứng dụng Web từ A-Z trong vòng 8 buổi”. Ngày 9/5/2020 vừa qua, các học viên tham gia đã cơ hội được đánh giá, trình bày sản phẩm và nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo. Cùng nhìn lại những cảm xúc của một số bạn sinh viên sau khi tham gia khóa học và buổi đánh giá.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và văn bản
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và văn bản
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, văn bản
Trong hình ảnh có thể có: 8 người
Trong hình ảnh có thể có: 2 người
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
Trong hình ảnh có thể có: 7 người
Trong hình ảnh có thể có: 8 người

Khóa học “Xây dựng ứng dụng Web từ A-Z trong vòng 8 buổi” là khóa đào tạo hoàn toàn miễn phí dành cho các bạn sinh viên đam mê với lập trình. Từ khi chương trình được khởi động đã thu hút được rất nhiều sinh viên từ các trường ĐH như ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, ĐH Điện lực,… đăng ký tham gia.

Vượt qua những trở ngại của dịch bệnh, rất nhiều học viên đã hoàn thành xuất sắc sản phẩm cuối khóa của mình và được cân nhắc trở thành Fresher của MISA.