NHỮNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN SINH VIÊN LẬP TRÌNH WEB THƯỜNG GẶP

Những câu hỏi phỏng vấn sinh viên lập trình Web thường gặp

Không chỉ riêng ngành công nghệ thông tin, mà ở bất cứ ngành nghề nào thì sự cầu tiến luôn là yếu tố then chốt. Hi vọng bộ 40 câu hỏi phỏng vấn lập trình Web dành riêng cho sinh viên sẽ giúp các bạn thêm phần vững tin để bắt đầu chinh phục các doanh nghiệp IT. Chúc bạn có thể tìm được công việc như ý muốn!

Những câu hỏi phỏng vấn sinh viên lập trình Web thường gặp
 1. Lập trình hướng đối tượng có bao nhiêu tính chất?
 2. Kể tên và nêu đặc điểm các tính chất của lập trình hướng đối tượng?
 3. Phân biệt Interface và Abstract class?
 4. Tại sao phải sử dụng hướng đối tượng?
 5. Xác định 2 phần tử trùng nhau trong 1 mảng số nguyên từ 1 đến 100?
 6. Hàm khởi tạo là gì?
 7. Tại sao phải sử dụng hàm khởi tạo?
 8. Ghi đè là gì?
 9. Tác hại của việc ghi đè?
 10. Một Class có thể sử dụng cùng lúc cả Interface và Abstract class được không?
 11. 1 lớp có thể sử dụng 2 Interface có cùng tên phương thức được không?
 12. Phân biệt sự khác nhau giữa UI và UX?
 13. Tác dụng của doctype?
 14. Phân biệt cookie, sessionStorage và localStorage?
 15. Phân biệt position absolute và relative?
 16. Flexbox là gì?
 17. Ruleset là gì?
 18. Phân biệt Class Sector và ID Selector?
 19. SASS là gì?
 20. JS có phân biệt chữ hoa chữ thường không?
Những câu hỏi phỏng vấn sinh viên lập trình Web thường gặp
 1. BOM là gì?
 2. DOM là gì? Đối tượng Document được sử dụng để làm gì?
 3. Sự khác nhau giữa “==” và “===” trong Javascript?
 4. Cách tạo đối tượng trong Javascript?
 5. Cookies được lưu trữ ở đâu?
 6. Sự khác biệt giữa giá trị undefined và null là gì?
 7. Cách xử lý ngoại lệ trong Javascript?
 8. Phân biệt các loại JOIN?
 9. Quan hệ nhiều – nhiều thể hiện như thế nào?
 10. Quan hệ một – nhiều thể hiện như thế nào?
 11. Các kiểu index trong SQL?
 12. Lợi/ hại của việc đánh index?
 13. Phân biệt delete và truncate?
 14. Phân biệt UNION và UNION ALL?
 15. Viết một chương trình in ra dãy số Fibonacci?
 16. Viết đoạn mã (JS, C#) hiển thị tam giác cân, đều, vuông bằng các dấu *
 17. Viết đoạn mã xử lý việc validate Email trong Javascript (Jquery).
 18. Viết đoạn mã validate dữ liệu cho textbox bắt buộc nhập.
 19. Phân biệt sự khác nhau giữa Store procedure và function.
 20. View trong SQL để làm gì?

Không chỉ riêng ngành công nghệ thông tin, mà ở bất cứ ngành nghề nào thì sự cầu tiến luôn là yếu tố then chốt. Hi vọng bộ 40 câu hỏi phỏng vấn lập trình Web dành riêng cho sinh viên sẽ giúp các bạn thêm phần vững tin để bắt đầu chinh phục các doanh nghiệp IT. Chúc bạn có thể tìm được công việc như ý muốn!