Hà Nguyễn

Môi trường ở Misa rất thân thiện mà lại năng động trẻ trung. Các anh chị đi trước đều rất tâm lí và quan tâm đến đàn em.